Gemensamma utrymmen                     

Föreningen är försedd med många utrymmen och möjligheter som ger bekvämlighet och trivsel för alla åldrar.

På området finns ett flertal utrymmen som kan användas av alla boende för varierande fritidsaktiviteter. För att få tillträde till lokalerna inomhus kan man kontakta expeditionen för information och bokning.

 

Hissar

I varje entré finns hissar från markplanet.  

 

Tvättstugor

I gavlarna till varje fastighet finns tvättstugorna som är försedda med såväl torktumlare som torkrum och mangel.

 

Festlokal och övernattningsrum

Festlokalen och övernattningsrummet kan hyras av boende. För mer information kontakta expeditionen.  

Umgänge

Utanför varje hus finns sittplatser för umgänge grannar emellan.

 

 

Lekplatser

Till vart och ett av de fyra huskropparna finns en lekplats med ett flertal lekredskap.

 

Bastu

I hus nr 8 finns en bastulokal. För info om bokning, kontakta expeditionen.
I bastulokalen finns anslagna ordningsregler för basuns och lokalens användning.

 

Bibliotekeket 

I biblioteket som ligger mellan hus nr 4 och 8 finns finns det möjlighet att låna eller lämna böcker.