Information till boende i trappor med stambyte

Kontaktpersonen för stambytet hos HSB, Jakob Nilsson, har slutat.

Om ni har frågor kring stambytet är det därför för närvarande projektledaren, Sven Andersson, ni ska kontakta.

Tel: 0418-499905, sven.andersson@hsb.se

Styrelsen Brf Kungen

2022-01-18